Beca d’investigació per estudiar les pedreres de Punta Pedrera

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Patrimoni, informa que el projecte titulat “Paisaje cultural de Formentera. Estudio de las dinámicas de explotación y uso de la piedra a lo largo de la historia”, ha obtingut la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2018. El projecte el dirigirà Anna Artina, llicenciada en Història de l’Art i màster en Arqueologia Clàssica que actualment és investigadora predoctoral adscrita a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Les nou sol·licituds presentades en aquesta convocatòria varen ser totes admeses a tràmit, i després que la Comissió Avaluadora valoràs els projectes presentats en base a l’interès científic, la coherència i la metodologia, i els currículums dels investigadors, el projecte mencionat quedà en primera posició. El Consell de Formentera atorgarà una beca de 6.000 € perquè es pugui dur endavant.

Aquest projecte se centra en l’estudi de les pedreres de la zona de la punta de sa Pedrera, amb la finalitat d’efectuar una primera aproximació a la seva localització dins del context geomorfològic i a la descripció de les seues característiques d’explotació. Es planteja desenvolupar un estudi historicoarqueològic sobre els processos de producció des de l’època antiga fins a l’època moderna per tal de posar en relació l’obra lapídia manufacturada, l’elecció de determinades àrees naturals de l’illa i les tècniques extractives utilitzades per obtenir la matèria primera.

L’interès científic d’aquest projecte és elevat, tenint en compte que les pedreres d’extracció de marès de Formentera constitueixen un patrimoni etnològic i arqueològic que ara a penes es troba documentat i que encara no ha set objecte d’un estudi sistemàtic. Per aquest motiu, la consellera de Cultura i Patrimoni celebra que es pugui fer “aquesta recerca que contribuirà a enriquir el coneixement sobre aquesta parcel·la del nostre patrimoni cultural”, segons ha explicat.

Consell de formentera
Àrea de Comunicació
6 de març de 2019