• Català
  • Castellano
  • English
Contacte
Queixes i Suggeriments

El Consell Insular de Formentera ofereix aquest canal perquè hi feu arribar incidències, queixes i suggeriments sobre el funcionament de l'illa o sobre els serveis municipals. Us informem que segons la legislació vigent, aquest canal no és l'establert per la presentació d'al·legacions i/o recursos que hagin de formar part d'un expedient administratiu. En eixe cas haureu de fer una instància al nostre registre d'entrada a l'OAC (Oficina d'atenció al ciutadà, carrer de Ramon Llull, 6, Sant Francesc)

(Camp Obligatori) *

   

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1